Lek Pyrantelum OWIX - preparat na owsiki

Jedyna kuracja na owsiki dla dzieci i dorosłych
dostępna bez recepty!

Wybierz postać produktu

Owsik

Pyrantelum OWIX
tabletki od 6 lat

Pyrantelum OWIX

Pyrantelum OWIX
zawiesina od 2 lat

Pyrantelum OWIX

PYRANTELUM OWIX - znikajcie owsiki!

OK