Pyrantelum OWIX bez recepty (zawiesina doustna) | Bezowsikow.pl

Skład i postać

Pyrantelum OWIX

Pyrantelum OWIX (zawiesina doustna)

5 ml zawiesiny znajduje się 250 mg pyrantelum (Pyrantelum OWIX) w postaci pyrantelum embonianu (721 mg)
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol 70% (5 ml zawiesiny zawiera 3,06 g sorbitolu)
Zawiesina doustna
Zawiesina barwy jasnożółtej o smaku morelowym

Wskazania

Owsica u dzieci od 2 lat i dorosłych, wywołana przez Enterobius vermicularis.Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
Jednoczesne stosowanie piperazyny
Stosowanie w czasie leczenia miastenii


Pełna lista substancji pomocniczych

Sodu benzoesan (E 211)
Karmeloza sodowa
Sorbitol 70% (E 420)
Glicerol
Glinu-magnezu krzemian
Polisorbat 80
Powidon
Aromat morelowy
Emulsja symetykonu
Kwas cytrynowy jednowodny
Sodu wodorotlenek
Woda oczyszczona

Dawkowanie

ikonka

Dorośli i dzieci od 2 lat
o masie ciała od 11 kg:
11 mg/kg mc. jednorazowo.

ikonka

Dawkę tę należy powtórzyć
po dwóch lub trzech tygodniach.

ikonka

Nie należy przekraczać
zalecanej dawki leku.

ikonka
Zobacz, jak dawkować
Ekspert

Poniżej przedstawiono dawkowanie zawiesiny doustnej Pyrantelum OWIX (zawiesina doustna) w zależności od masy ciała.

Masa ciałaDawka jednorazowa [ml]Dawka jednorazowa [mg]
Dzieci o mc. <11 kg
lub w wieku poniżej 2 lat
Lek należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.
11–16 kg2,5 ml125 mg
17–28 kg5,0 ml250 mg
29–39 kg7,5 ml375 mg
40–50 kg10,0 ml500 mg
51–62 kg12,5 ml625 mg
63–75 kg15,0 ml750 mg
Dorośli o mc. >75 kg20,0 ml1 000 mg
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby można rozważyć zmniejszenie dawki, gdyż produkt leczniczy powoduje przemijające zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) we krwi.

Przechowywanie

Okres ważności: 3 lata.


Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Po otwarciu produkt leczniczy można przechowywać przez 21 dni.


Rodzaj i zawartość opakowania


Butelka ze szkła brunatnego

Pierścień gwarancyjny w tekturowym pudełku

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką.

Zakrętka polietylenowa

Butelka zawiera 15 ml zawiesiny.

Opakowanie leku
Butelka ze szkła brunatnego, Zakrętka polietylenowa, Pierścień gwarancyjny w tekturowym pudełku, Butelka zawiera 15 ml zawiesiny, Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Medana Pharma SA
ul. Władysława Łokietka 10
98-200 Sieradz
Dziecko
OK